TC de Liemers

Welkom bij TC de Liemers uit Zevenaar

Contact

TC de Liemers 900dpi 1

Nieuwsflitsen!

Clubkas

Wie kunnen er stemmen?

Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van maandag 2 tot en met maandag 16 september 2019 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen.

Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Let op: alleen leden van Rabobank Arnhem vanaf 12 jaar mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank?

Dan kan hij/zij tot 1 juli 2019 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan via onze website www.rabo.nl/arnhem/clubkas, onder het kopje ‘Lidmaatschap’.


Wat kunnen clubleden doen om te steunen?

Het clubblad van TC de Liemers 'Wiel aan wiel'

Het blad verschijnt meerdere keren per jaar in een oplage van 300 exemplaren. Hierin vind je allerlei mededelingen en wetenswaardigheden over de vereniging, zoals de wekelijkse clubritten en veldtoertochten. Reisverslagen van buitenlandse tochten van onze clubleden, bestuursmededelingen etc. Naast de website en de wekelijkse nieuwsbrief, is het clubblad het middel bij uitstek om de leden op de hoogte te houden van het wel en wee van de club. Het blad wordt ook digitaal beschikbaar gesteld.