TC de Liemers

Welkom bij TC de Liemers uit Zevenaar

Contact

TC de Liemers 900dpi 1

Nieuwsflitsen!

Nieuwjaarsreceptie 2024

Vrijdagavond 5 januari vond weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats voor alle leden van TC de Liemers in het clubhuis te Zevenaar.

Met een goede opkomst, waarschijnlijk mede omdat deze keer de pakketjes met de nieuwe wielerkleding netjes klaar lagen. Maar voordat de aanwezigen het nieuwe tenue konden bewonderen, sprak eerst onze voorzitter Johan van Oosten de aanwezigen  toe: Beste mensen: Welkom op deze Nieuwjaarsreceptie van TC de Liemers. Een speciaal welkom voor onze gasten, onze sponsoren voor de komende periode. Dat zijn: Geerte en Frank Gesthuizen, Max Goijarts; Rico Megens en Harry Derksen. Lucien Leusink is helaas verhinderd. Het doet me genoegen dat er zoveel belangstelling is voor onze Nieuwjaarsreceptie. Dat zal vermoedelijk ook wel te maken hebben met de mogelijkheid om de fraaie nieuwe clubkleding in ontvangst te nemen.

Zoals gebruikelijk wil ik eerst terugkijken op het afgelopen jaar en daarna even vooruitblikken naar dit nieuwe jaar. De inzet van vrijwilligers is voor onze club onontbeerlijk. Helaas draagt niet ieder lid zijn steentje daaraan bij. Maar gelukkig hebben veel TC de Liemersleden zich ook in het afgelopen jaar weer als vrijwilliger ingezet voor onze club. Sommige leden zijn zelfs het hele jaar door actief voor onze club. Ik denk bijvoorbeeld aan Ab Lubbers, die al meer dan 35 jaar actief is voor onze club. Daarvoor werd hij eindelijk en terecht beloond met een koninklijke onderscheiding. Maar denk zeker ook aan onze gecertificeerde wegkapiteins. Door hun inzet kunnen wij het hele jaar veilig en met veel plezier mooie tochten fietsen. En dan zijn er nog onze en commissies. Door het werk van die  commissies kunnen wij niet alleen onze Classic en Montferlandtocht organiseren, maar ook de clubritten en MTB-tochten fietsen. En niet te vergeten de Tandje Ouder ritten. En dat alles in onze fraaie clubkleding. Het afgelopen jaar toverden ook de weekend-commissies toch weer aantrekkelijke activiteiten uit de hoge hoed. Al het werk van de redactie van Wiel aan Wiel maakt dat wij vier keer per jaar kunnen genieten van een mooi en lezenswaardig clubblad. En de bezorgers stoppen het bij onze leden in de brievenbus. En die redactiecommissie werkt nauw samen met de beheerder van onze website en onze sociale media, zodat de communicatie van onze club goed op elkaar afgestemd wordt. De manier waarop Ab en Marijke “Lief & Leed” coördineren verdient alle lof. Ik heb zelf tijdens mijn ziekte ervaren met welke inzet zij proberen om het leed van de zieke te verzachten. Daarnaast verzorgen zij, met hun vrijwilligers, ook nog onze versnaperingen aan de bar.

Tijdens de voorjaars ledenvergadering hebben wij aandacht besteed aan zes clubcoryfeeën. Alle zes zijn geen lid meer, maar werden in het zonnetje gezet vanwege hun verdiensten voor onze club. Die geweldige inzet van zoveel vrijwilligers koester ik als voorzitter ieder jaar weer. We moeten immers beseffen dat onze club zonder vrijwilligers niet kan blijven bestaan. De inzet van al die leden en mijn medebestuursleden maken ook dat ik nog steeds met veel plezier jullie voorzitter ben. Het was zeer geruststellend dat mijn mede bestuursleden tijdens mijn ziekte, ook zonder mij, de club draaiende hielden. Dank daarvoor. We namen afscheid van bestuurslid Richard Tijsseling. Gelukkig was Peer Donkers bereid om zijn plaats in te nemen als bestuurslid met de portefeuille van de commissie Toerfietsen. Daarnaast bleef Peer de informatieve wekelijkse Nieuwsbrief verzorgen. Antoon te Braake nam het onderhoud van de website voor zijn rekening en Geert van den Bosch ging de Sociale Media doen en ging deel uitmaken van de redactie. Over deelname aan de clubritten hebben we niet te klagen. Die was al vanaf de Openingsrit goed te noemen. Hoewel begin april de weersvoorspelling niet al te best was werd onze Classic toch weer een succes. Dat was mede te danken aan de inzet van de ervaren Ab met zijn uitgebreide commissie en de vele vrijwilligers. En vervolgens was er nog de Montferlandtocht. Ook hier heel tevreden deelnemers, dus ook weer een succes. Dat was te danken aan de inzet van het team van Marco en zijn helpers. Maar er hangen donkere wolken boven de Montferlandtocht. Het is zeer de vraag of Natuurmonumenten dit jaar weer toestemming geeft.

De goede organisatie en sfeer bij onze club maken dat de meeste leden zich er thuis blijven voelen. Toch hadden we het afgelopen jaar te maken met een groter aantal beëindigingen van het lidmaatschap. Dit keer ontkwam onze penningmeester Willem er niet aan om de contributie licht te verhogen. Maar zelfs met die verhoging zijn we nog steeds zeer concurrerend. Het bestuur hee4 weer de TC de Liemersprijs toegekend aan een lid dat zich op een bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt. Die prijs zal worden uitgereikt in de komende voorjaarsvergadering. Als voorzitter blijf ik die meestal spontane inzet van onze vrijwilligers koesteren. Daarom bedank ik allen voor die geweldige inzet. Als bestuur hopen we ook dit jaar weer een beroep op hen te kunnen doen.

Al met al kunnen we alweer terugkijken op een geslaagd fietsjaar. Maar als voorzitter kijk ik toch ook wat zorgelijk naar een paar ontwikkelingen in onze club. Ten eerste: het aantal leden is ook dit jaar weer afgenomen. Nu is dat nog niet levensbedreigend, maar toch. Vaak is het de leeftijd die maakt dat men die beslissing neemt. Ten tweede: Het blijkt steeds moeilijker om voldoende commissieleden te vinden. De Classic commissie wil graag verjonging. Maar jonge bestuursleden vinden is heel moeilijk. Ook de commissies Montferlandtocht, Club weekend MTB en WEG behoeven nog steeds aanvulling. Laat ik proberen om met een positieve blik vooruit te kijken naar 2024. Onze Classic zal weer op één dag plaatsvinden en wel op zondag 21 april. Aan de opzet zullen nog wat verbeteringen worden aangebracht. En aan onze Classic wordt uitgebreid met Parkinson on Tour, in samenwerking met de Liemerije. Ook zal ons clubblad dit jaar weer vier keer verschijnen. Evenals de wekelijkse Nieuwsbrief. Door de inzet van de Kledingcommissie onder leiding van voorzitter Sytze Hellinga kan ieder lid dit jaar in het fraaie nieuwe clubtenue deelnemen aan alle clubactiviteiten. En door de inzet van Harry Derksen beschikt de club voor de komende vier jaar weer over vijf geweldige sponsoren. Dat zijn de Ploccos Horeca Groep (als hoofdsponsor) (zeer bekend als Plok en Jan&Jan van Frank en Geerte Gesthuizen), OnModus (Max Goijarts), Signnovation (Harry Derksen), Grip Accountants (Rico Megens) en Kao Chemicals (Lucien Leusink). De aanwezige sponsoren zullen vanavond officieel de sponsorcontracten ondertekenen. Beste mensen, laten we proberen om met elkaar van 2024 weer een jaar te maken met heel veel fietsplezier en weinig ongelukken. Het bestuur zal zich daarvoor opnieuw volledig voor inzetten.

Mede namens het bestuur wens ik jullie allen een goed en gezond Nieuwjaar met veilige en vooral ook gezellige fietstochten en een aangename voortzetting van deze nieuwjaarsreceptie.

Het clubblad van TC de Liemers 'Wiel aan wiel'

Het blad verschijnt meerdere keren per jaar in een oplage van 300 exemplaren. Hierin vind je allerlei mededelingen en wetenswaardigheden over de vereniging, zoals de wekelijkse clubritten en veldtoertochten. Reisverslagen van buitenlandse tochten van onze clubleden, bestuursmededelingen etc. Naast de website en de wekelijkse nieuwsbrief, is het clubblad het middel bij uitstek om de leden op de hoogte te houden van het wel en wee van de club. Het blad wordt ook digitaal beschikbaar gesteld.