TC de Liemers

Gedragsregels tijdens toerfietsen TC de Liemers

Tijdens het overleg van de wegkapiteins van 6 maart 2018 zijn de gedragsregels aangepast aan de huidige visie van de vereniging. Verwacht wordt dat ieder lid van TC de Liemers zich hieraan houdt tijdens het fietsen van de officiële aangemelde clubritten. Als we ons aan deze regels houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk. Dit komt tevens het imago van onze club en het toerfietsen in zijn algemeenheid ten goede.

Omdat we van mening zijn dat teveel regels ook belemmerend kan werken zijn we de uitdaging aangegaan om een top 10 samen te stellen. Die ook nog eens gemakkelijk is te onthouden.

  • Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
  • Het dragen van een helm is verplicht.
  • Er wordt als groep gereden, dus: 'Samen uit, samen thuis!'
  • Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.
  • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
  • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
  • Obstakels (paal, gat) en tegenliggers (tegen en voor) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven.
  • Bij het inhalen van medeweggebruikers, andere fietsers of groepen, dient de eerste die inhaalt aan te geven dat men door een groep worden ingehaald. De laatste geeft aan dat hij/zij de laatste van de groep is.
  • De voorste rijders geven de richting duidelijk aan: richting aangeven met arm en roepen. Als de wegkapitein de richting aangeeft, laat dan weten dat je hem gehoord hebt.
  • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.