TC de Liemers

Gedragsregels tijdens toerfietsen TC de Liemers

Tijdens het overleg van de wegkapiteins van 8 maart 2017 zijn de gedragsregels aangepast aan de huidige visie van de vereniging. Verwacht wordt dat ieder lid van TC de Liemers zich hieraan houdt tijdens het fietsen van de officiële aangemelde clubritten. Als we ons aan deze regels houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk. Dit komt tevens het imago van onze club en het toerfietsen in zijn algemeenheid ten goede.

 • Er wordt als groep gereden, dus: 'Samen uit, samen thuis!'
 • TC de Liemers is een toerfietsvereniging. De tochten zijn geen wedstrijd.
 • Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
 • Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Je pakt met je linkerhand de bidon, zodat je met de rechterhand de achterrem kunt gebruiken.
 • Je fietst met je handen bij de remmen en niet op het stuur als je in een groep rijd.
 • Bij officiële aangemelde clubritten wordt er altijd in de nieuwste/laatste versie clubkleding gefietst.
 • We houden rekening met elkaar, dus:
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
 • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
 • Iedereen doet een deel van het kopwerk en krijgt daar ook de kans voor.
 • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
 • Van elk lid wordt wel verwacht dat hij/zij de juiste keuze maakt en met de juiste groep meefietst en het tempo de gehele rit kan volhouden.
 • Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt betreffende persoon hierop aangesproken.
 • Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers gaat deze niet op kop rijden en het tempo bepalen. Beter is helemaal achteraan fietsen of bewust anderen uit de wind houden.
 • De voorste rijders geven de richting duidelijk aan: richting aangeven met arm en roepen. Als de wegkapitein de richting aangeeft, laat dan weten dat je hem gehoord hebt.
 • Het wisselen van koppositie gaat van links voor naar rechts voor, waarbij de rechter persoon het tempo iets terugneemt zodat de linker persoon in een normaal tempo kan overnemen.
 • Bij twijfel rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
 • Obstakels (paal, gat) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven.
 • Een kruising wordt als groep overgestoken.
 • 'Auto tegen' en 'auto achter' worden duidelijk hoorbaar doorgegeven als de situatie daarom vraagt.
 • Vermijd zoveel mogelijk onnodig geroep.
 • Bij het inhalen van medeweggebruikers, andere fietsers of groepen, dient de eerste die inhaalt aan te geven dat men door een groep worden ingehaald. De laatste geeft aan dat hij/zij de laatste van de groep is.
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.
 • Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets en reservemateriaal bij zich te hebben.
 • Als je de groep verlaat, dat altijd bij de wegkapitein melden.
 • Kruissnelheden bij de A-groep zijn: 28 à 34 km per uur. (Lees ook: What's in it for me?)
 • Kruissnelheden bij de B-groep zijn: 26 à 32 km per uur. (Lees ook: What's in it for me?)
 • Kruissnelheden bij de C-groep zijn: 22 à 26 km per uur. (Lees ook: What's in it for me?)
 • Definitie kruissnelheid: De snelheid die je fietst op vlakke, lange, rechte stukken onder normale weersomstandigheden.