TC de Liemers

Welkom bij TC de Liemers uit Zevenaar

Contact

TC de Liemers 900dpi 1

Nieuwsflitsen!

Beperkt mountainbiken in de bossen in Elten!

Op donderdag 25 mei hebben Steven Krol, Arie de Witt en ondergetekende een goed, maar voor ons zeer teleurstellend, gesprek gehad met de heren Klaus Romen-Naegel en Florian Klemmer.

 Dhr Romen-Naegel is de eigenaar van bijna driekwart van alle bossen rondom Elten.

Florian Klemmer is boswachter en verantwoordelijk voor het staatsrechtelijke toezicht in bosgebieden. (Zowel voor particuliere bossen als voor bosgebieden van overheden)

Aanleiding voor dit gesprek was het feit dat de boseigenaar (Klaus) via sociale media vernam dat er een Gravelrit over zijn grondgebied liep waarvoor echter geen toestemming was gevraagd. Door Albert Lenting is dat probleem destijds verholpen door de route te verleggen. Dat neemt echter niet weg dat de boseigenaar ook een probleem heeft met alle MTB-ers die zijn bospercelen doorkruisen. Hij en de boswachter hebben uiteengezet wat wel en niet is toegestaan op zijn terrein en bossen in Duitsland in het algemeen.

Fietsen en dus ook mountainbiken is alleen toegestaan op verharde wegen en daarbij moet de weg of het pad zo breed zijn dat tegenliggers elkaar ongehinderd kunnen passeren. Fietsen op een single-trail mag dus niet, tenzij dat pad als MTB route staat aangegeven.

Een ieder die toch de verharde paden verlaat en over smalle paadjes fiets is in overtreding. Daarvoor hoeft in Duitsland (in tegenstelling tot Nederland) geen bord geplaatst te worden. Florian was ook voornemens meer toezicht te gaan houden en verbaliserend op te treden!

Hoe jammer ik het ook vind, wij hebben als vertegenwoordigers van TcdLiemers toegezegd dat wij als club deze regels zullen respecteren. Dit betekent dat de gebruikelijke vrijdagochtendrit, in de winterperiode over de Eltense berg, niet meer verreden kan worden, zoals we dat gewend waren. Op onderstaand kaartje is te zien waarop nog wel gefietst mag worden. (Blauwe lijnen)

KadasterElten1

Let op, dit is een voorlopig kaartje. De boswachter Florian Klaus stuurt nog een definitief kaartje met daarop de wegen waarop wij wel mogen fietsen.

Het clubblad van TC de Liemers 'Wiel aan wiel'

Het blad verschijnt meerdere keren per jaar in een oplage van 300 exemplaren. Hierin vind je allerlei mededelingen en wetenswaardigheden over de vereniging, zoals de wekelijkse clubritten en veldtoertochten. Reisverslagen van buitenlandse tochten van onze clubleden, bestuursmededelingen etc. Naast de website en de wekelijkse nieuwsbrief, is het clubblad het middel bij uitstek om de leden op de hoogte te houden van het wel en wee van de club. Het blad wordt ook digitaal beschikbaar gesteld.