TC de Liemers

Verklaringen en Machtiging

Verklaringen

Lees hier de Privaysverklaring:

pdf

 

 

 

Lees hier de Toestemmingsverklaring:

pdf

 

 

 

Machtiging

U geeft tot wederopzegging toestemming aan TC de Liemers (Incassant ID NL90ZZZ401200340000) om doorlopende incasso-opdrachten wegens contributie naar uw bank te mogen sturen en dat de bank deze van uw rekening mag afschrijven. Als machtigingskenmerk zal het lidnummer van de NTFU worden gebruikt. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken.

 

Inschrijfformulier TC de Liemers

NAAM
ADRES
OVERIGE
Door verzending van dit inschrijfformulier ga ik akkoord met de inhoud van de door mij gelezen verklaringen op deze pagina.