TC de Liemers

Inschrijfformulier TC de Liemers

U geeft tot wederopzegging toestemming aan TC de Liemers (Incassant ID NL90ZZZ401200340000) om doorlopende incasso-opdrachten wegens contributie naar uw bank te mogen sturen en dat de bank deze van uw rekening mag afschrijven. Als machtigingskenmerk zal het lidnummer van de NTFU worden gebruikt. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken.
Plaats hier je uitkomst