TC de Liemers

Welkom bij TC de Liemers uit Zevenaar

Contact

TC de Liemers 900dpi 1

Nieuwsflitsen!

WhatsApp

WhatsApp Groepen

Binnen TC de Liemers hebben we verschillende communicatie kanalen met onze leden. Zoals ons clubblad WaW, waarin onder andere mooie verhalen verschijnen, het toerprogramma, bestuurlijke zaken enz enz. Deze is zowel in gedrukte versie beschikbaar als digitaal. ( onder de kop CLUB INFO -> Wiel aan Wiel )

Al onze leden krijgen wekelijks de nieuwsbrief in de mailbox met daarin het toerprogramma voor de komende week. Deze kan afwijken van het toerprogramma die al eerder in het clubblad is verschenen. In deze nieuwsbrief zijn ook mededelingen opgenomen die op dat moment actueel en van belang zijn. Het is daarom ook raadzaam om deze nieuwsbrief te lezen.

Daarnaast bestaan er nog diverse WhatsApp groepen. In het algemeen geldt voor al deze groepen dat er fiets gerelateerde onderwerpen ter sprake komen. Hetzij een laatste wijziging van een fietsrit of onderlinge afspraken.

Alle leden van TC de Liemers mogen zich aanmelden bij één of meerdere van deze groepen indien hij of zij op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkeling of contact willen hebben met de leden onderling.

Hieronder volgt een opsomming van de nu actuele groepen met een korte toelichting welk doel zij hebben.

 

TC de Liemers

Beheerder : Peer Donkers

Doel : In deze groep worden algemene zaken die de club betreffen gedeeld en worden de laatste wijzigingen die betrekking hebben op de ritten die op de Zaterdag en/of de Zondag worden gereden gecommuniceerd.

TC de L. Tandje Ouder

Beheerder : Peer Donkers

Doel : In deze groep worden de laatste wijzigingen die betrekking hebben op de ritten die op Woensdag worden gereden gecommuniceerd.

TC de Liemers Elten

Beheerder : Paul Peters

Doel : In deze groep worden de laatste wijzigingen die betrekking hebben op de ritten die op Vrijdagmorgen worden gereden gecommuniceerd. De startplaats van deze groep is Elten

Tandje Ouder C (TOC)&22+

Beheerder : Dick Derksen

Doel : In deze groep worden de laatste wijzigingen die betrekking hebben op de ritten die op Vrijdagmiddag worden gereden gecommuniceerd. Deze groep rijdt in een zeer rustig tempo

Dinsdagavond A groep

Beheerder : de wegkapiteins van de A groep

Doel : In deze groep worden de ritten die betrekking hebben op de Dinsdagavond en eventueel Zondag gecommuniceerd en op een A tempo willen fietsen 

TCdL Dinsdagavond B tempo

Beheerder : Peer Donkers

Doel : Deze groep is bedoeld voor de leden die in een B tempo op de Dinsdagavond willen fietsen

 

Het clubblad van TC de Liemers 'Wiel aan wiel'

Het blad verschijnt meerdere keren per jaar in een oplage van 300 exemplaren. Hierin vind je allerlei mededelingen en wetenswaardigheden over de vereniging, zoals de wekelijkse clubritten en veldtoertochten. Reisverslagen van buitenlandse tochten van onze clubleden, bestuursmededelingen etc. Naast de website en de wekelijkse nieuwsbrief, is het clubblad het middel bij uitstek om de leden op de hoogte te houden van het wel en wee van de club. Het blad wordt ook digitaal beschikbaar gesteld.